(56) 451 24 01 sekretariat@zgklasin.pl

Do głównych zadań spółki należy zaspokajanie potrzeb ludności, a w szczególności:

Produkcja i dostarczanie ciepła do ogrzewania budynków oraz podgrzanie ciepłej wody do celów użytkowych

Eksploatacja sieci wodno - kanalizacyjnej w tym dostarczanie wody pitnej i oczyszczanie ścieków

Administrowanie i zarząd gminnymi lokalami mieszkalnymi, użytkowymi oraz nieruchomościami

Dokonywanie remontów budynków

Wywóz nieczystości płynnych

Utrzymanie szaletu miejskiego w Łasinie

Zarządzanie cmentarzem komunalnym w Łasinie

Uczestnictwo w akcji zimowej

Ogłoszenia

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Zawdzie” mająca na celu poprawę małej infrastruktury wodno-ściekowej poza obszarem aglomeracji Łasin, poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Zawdzie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. informuje, iż termin zakończenia prac na stacji wodociągowej w Zawdzie planowany jest na 30.09.2021 r. 

Doprowadzenie wody do odpowiedniej jakości nastąpi po zakończeniu prac oraz wpracowaniu złoża filtracyjnego, które nastąpi najpóźniej do końca bieżącego roku.

Informacja – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Informacja

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. informuje, że posiada do wydzierżawienia pod działalność handlowo – usługową  lokal magazynowy o powierzchni 22,67 mi plac manewrowy o powierzchni 730 mpo byłym punkcie skupu surowców wtórnych  zlokalizowany w Łasinie przy ul. Młyńskiej 82 (przy Przepompowni Ścieków PS-3). Szczegółowe informacje w siedzibie zakładu: ul. Grudziądzka 11, pok. nr 5 lub tel. (56) 45 12 405 i 601 97 74 58.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. Z o. o.

Z dniem 31 grudnia 2018 roku na mocy Uchwały Rady Miejskiej Łasin nr XLII/289/2018 z dnia 29.05.2018 r.

w wyniku przekształcenia Samorządowego Zakładu Budżetowego poprzez likwidację powstała spółka 

prawa handlowego pn. „Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. 

Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki oraz przejmuje należności i zobowiązania

zlikwidowanego zakładu budżetowego.