(56) 451 24 01 sekretariat@zgklasin.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie:

 • EBudowy przyłączy wodociągowych
 • EBudowy przyłączy kanalizacji sanitarnej
 • EUdrażniania kanalizacji sanitarnej
 • EWywozu nieczystości płynnych i gnojowicy
 • EUtrzymania zieleni
 • ERobót brukarskich
 • ERobót ziemnych (koparko - ładowarka)
 • ETransportu (ciągnik + przyczepa)
 • EBlacharsko - dekarskim (rynny, rury spustowe, opierzenia itp.)
 • EUtrzymania cmentarza komunalnego:
 • 5formowanie mogiły ziemnej,
 • 5mycie i czyszczenie nagrobków,
 • 5wykonanie nawierzchni żwirowych lub utwardzonych przy nagrobkach.
 • ESprzedaż żwiru i piasku.