(56) 451 24 01 sekretariat@zgklasin.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. świadczy usługi:

 • EBudowa przyłączy wodociągowych
 • EBudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej
 • EUdrażnianie kanalizacji sanitarnej
 • EWywóz nieczystości płynnych i gnojowicy
 • EUtrzymanie zieleni (koszenie trawników, podcinanie drzew, cięcie żywopłotów, grabienie liści)
 • EOdśnieżanie dróg, ulic i chodników
 • ERoboty ziemne (koparko - ładowarka)
 • ETransport (ciągnik z przyczepą, samochód dostawczy)
 • EBlacharsko - dekarskie (rynny, rury spustowe, opierzenia itp.)
 • EZarządzanie cmentarzem komunalnym
 • ESprzedaży piasku