(56) 451 24 01 sekretariat@zgklasin.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. informuje, że zgodnie
z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachowań na wywoływaną przez niego chorobę
COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii), środki zapobiegania takie jak: maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia
i rozprzestrzeniania się koronawirusa,
powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.