(56) 451 24 01 sekretariat@zgklasin.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00.

Prezes

mgr inż. Rafał Kobrzyński

(56) 4512401

rafal.kobrzynski@zgklasin.pl

Sekretariat

mgr Marta Sokolnicka

(56) 4512401

sekretariat@zgklasin.pl

 

Księgowość

Główna Księgowa

Z-ca Głównej Księgowej

Księgowa

Gospodarka Mieszkaniowa

Kierownik Działu Gospodarki Mieszkaniowej

Samodzielny referent d/s GM

Wodociągi

Kierownik Działu Wodociągów i Kanalizacji

mgr inż. Krzysztof Rybicki

(56) 4512405

krzysztof.rybicki@zgklasin.pl

Główny specjalista d/s rozliczeń

Kadry i Płace

Inspektor d/s kadrowo płacowych

Transport i gospodarka komunalna

Kierownik Działu Gospodarki Komunalnej i Transportu

Windykacja należności

Referent

Kotłownia

Kierownik Działu Energetyki Cieplnej

mgr inż. Przemysław Kernstein

(56) 4512405

przemyslaw.kernstein@zgklasin.pl

Zamówienia Publiczne

mgr inż. Przemysław Kernstein

(56) 4512405

przemyslaw.kernstein@zgklasin.pl